Voor de opname

Als na een grondig diagnostisch onderzoek blijkt dat een ingreep noodzakelijk is en u vervolgens moet opgenomen worden. Dokter Veeckman opereert in het Jan Palfijn ziekenhuis. Tussen eind 2012 en midden 2014 werd het AZ Jan Palfijn Gent grondig vernieuwd. Zowel aan de binnen- als de buitenzijde kreeg het gebouw uit begin jaren ’80 een grondige facelift. Het resultaat is een modern, hedendaags en performant uitgerust ziekenhuis. Hoe je er geraakt kan je lezen op www.janpalfijn.be/bereikbaarheid.

Claire van het secretariaat zal u begeleiden doorheen de opname procedure. Zij overloopt met u het administratieve luik en vervolgens wordt alles via digitale weg aan het ziekenhuis bezorgd.

U ontvangt een herbevestiging van uw opname.

Financieel

De medische kosten worden grotendeels gedragen door de verzekering en mogelijks zelfs volledig. Het deel dat voor eigen rekening valt wordt gefactureerd.  Op aanvraag rekening houdend met een maximale discretie is een financiële regeling mogelijk.

 

Tijdens de opname

In het ziekenhuis wordt u door elke fase begeleid door Dokter Veeckman of iemand van het verpleegkundig personeel. Met administratieve en organisatorische vragen kan u wel steeds bij ons terecht in het Kniecentrum.  U kan ons telefonisch bereiken op het nr +32 (9) 388 35 00 of via mail info@kniecentrum.be.

Na de opname

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een ontslagmapje met al de nodige documenten om uw revalidatie thuis verder te kunnen zetten en een afspraak voor een eerste controle.

Bloodless center

Het Jan Palfijn ziekenhuis heeft zich verdiept in het vermijden van bloedverlies tijdens chirurgische ingrepen. Op deze wijze zijn bloedtransfusies na de ingrepen te vermijden. Alle informatie en apparatuur zijn aanwezig en worden toegepast.

Begeleidende familie

Het is mogelijk uw kind, echtgenoot of ander familielid  in de mate van de wettelijk geldende mogelijkheden te begeleiden doorheen de hele opname in het ziekenhuis.  Dit kan via het secretariaat aangevraagd worden binnen het ziekenhuis.

Buitenlandse patiënten

De procedures voor buitenlandse patiënten variëren.  Hierbij kan een behandelplan op maat naar de geldende regelgeving opgemaakt worden. Vraag meer informatie aan het secretariaat.