Over kraakbeentransplantaties

Als we spreken van een transplantatie komt er meestal een donor aan te pas. Bij kraakbeentransplantatie is dat echter niet het geval. Via een kijkoperatie worden er stukjes kraakbeen weggenomen uit je knie waar je ze niet nodig hebt. Deze stukjes gaan dan naar het labo waar ze vermenigvuldigd worden. Na 10 weken levert het labo een hele dosis kraakbeencellen in de vorm van een semi-vloeibare substantie.

Als de nieuwe kraakbeencellen geleverd zijn kunnen ze ingepland worden. Dit gebeurt via een openknie-operatie. De nieuwe cellen worden geïmpregneerd in een speciaal vlies. Dat vlies wordt dan in de vorm van het letsel geknipt en vastgelijmd. Na deze operatie moet je enkele dagen in het ziekenhuis verblijven.

Een kraakbeentransplantatie is een zeer dure behandeling, maar vooral bij jonge mensen resulteert het gewoonlijk in een zeer goed resultaat. Als je aan de juiste voorwaarden voldoet wordt het wel voor een groot deel terugbetaald.

Terugbetalingsvoorwaarden

  • De operatie moet uitgevoerd worden door een erkend kraakbeentransplantatie centrum. Het Kniecentrum is een erkend kraakbeentransplantatie centrum.
  • De patiënt mag niet ouder zijn dan 50 jaar. (In de praktijk niet ouder dan 40 jaar.)
  • Het letsel mag niet ouder zijn dan 3 jaar.
  • Het letsel moet een oppervlakte van meer dan 2 cm² hebben.
  • Het letsel moet zich op de krommingen van het bovenbeen bevinden.
Terug naar het overzicht
h

Deze informatie mag in geen geval als volledig en definitief beschouwd worden.